Audyty środków finansowych

Korzystanie przez podmioty gospodarcze z możliwości dofinansowania działalności wiąże się z koniecznością wykonania audytu poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów.

Audyty wykonujemy zgodnie z wytycznymi wydanymi dla poszczególnych programów/dotacji oraz krajowymi i  międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Przeprowadzamy audyty dotyczące m.in.:

  • dotacji z funduszy unijnych i strukturalnych,
  • dotacji budżetowych, w tym dotacji udzielanych w ramach Programu Mobilizacji Gospodarki dla jednostek przemysłu zbrojeniowego,
  • dotacji udzielonych przez inne podmioty.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl