Ceny transferowe

Przepisy prawa podatkowego wymagają, aby transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z rajów podatkowych ustalane były na warunkach rynkowych.

Na zlecenie naszych Klientów sporządzamy kompleksową dokumentację cen transferowych, której celem jest uprawdopodobnienie rynkowości stosowanych cen.

Dokumentacje cen transferowych dedykowane są dla konkretnych firm oraz do konkretnych, wytypowanych transakcji.

Sporządzana przez nas dokumentacja pozwala wyeliminować ryzyko zastosowania przez organ podatkowy sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Służymy pomocą w ustalaniu istniejących pomiędzy podmiotami powiązań kapitałowych i rodzinnych, w celu identyfikacji obowiązków sporządzania dokumentacji podatkowej.

Dokonujemy analizy przeprowadzanych przez kontrahentów transakcji z zastosowaniem metod określonych przepisami prawa podatkowego celem identyfikacji obszarów zwiększonego ryzyka podatkowego.

Wykonujemy też przeglądy stosowanej polityki cenowej, w tym w szczególności obowiązującej w grupach kapitałowych (polityki cen transferowych).

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl