Obsługa płacowo-kadrowa

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie dokumentów związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych z wiązanych z rachubą wynagrodzeń (PIT),
  • sporządzanie deklaracji związanych z rozliczeniami z PFRON,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych związanych z wynagrodzeniami,
  • przesyłanie w imieniu klienta w formie elektronicznej deklaracji do ZUS i US.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl