Audyty podatkowe

Głównym celem audytu podatkowego jest weryfikacja poprawności dotychczas stosowanych rozliczeń w świetle wymogów stawianych przez przepisy prawa podatkowego.

Zakres objęty audytem ustalany jest zawsze indywidualnie. Może on obejmować całość działalności podmiotu, jak też poszczególne jego obszary. W szczególności zakresem audytu obejmujemy problematykę podatków dochodowych, podatku VAT, jak też obowiązujące w jednostce procedury podatkowe. Wykonujemy też audyty, których celem jest analiza poprawności kwalifikacji ujętych w ewidencji obiektów budowlanych dla potrzeb ustalenia obciążeń w zakresie podatku od nieruchomości.

Na zlecenie przyszłych nabywców wykonujemy również audyty podatkowoprawne, których celem jest nie tylko weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych, ale także ocena ryzyka w tym zakresie (due dilligence). Tego rodzaju audyty są pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego nabycia, czy też przejęcia działalności określonego podmiotu.

Założeniem audytu jest analiza poprawności kwalifikowania określonych czynności i zdarzeń z punktu widzenia prawa podatkowego oraz wytypowanie obszarów zwiększonego ryzyka podatkowego. Każdy raport z audytu zawiera rekomendacje, które podmiotom audytowanym pozwalają uniknąć lub zminimalizowań negatywne skutki ewentualnych kontroli podatkowych.

Audyty podatkowe z reguły sporządzane na zlecenie samych firm, które są zainteresowane weryfikacją prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych. Przeprowadzamy także audyty na zlecenie rad nadzorczych, które chcą poddać kontroli działalność zarządów spółek.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl