Ekspertyzy ekonomiczne, finansowe, księgowe

   Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, realizujemy również takie projekty jak:

  • analizy ekonomiczne i finansowe, biznesplany, analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, studia wykonalności projektów inwestycyjnych, plany strategiczne, itp.,
  • due diligence,
  • audyty wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych,
  • opinie w sprawach sądowych: rejestrowych, gospodarczych, upadłościowych, likwidacyjnych i innych,
  • wyceny wartości udziałów, akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, wyceny majątku, wyceny aportów,
  • sprawozdania dla Ministerstwa Skarbu Państwa z wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży przedsiębiorstw,
  • opracowanie polityki rachunkowości, zakładowych planów kont dla różnego typu podmiotów gospodarczych, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji inwentaryzacyjnych.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl