Stała obsługa podatkowa

W ramach usług doradztwa podatkowego, w ramach stałego lub doraźnego doradztwa wyjaśniamy naszym Klientom problematyczne zagadnienia ze wszystkich dziedzin obowiązującego prawa podatkowego.

W szczególności oferujemy nasze usługi w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od towarów i usług,
- podatku akcyzowego,
- podatków i opłat lokalnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Dogłębnie analizujemy zgłoszone przez Klientów problemy, w dalszej zaś kolejności rekomendujemy takie rozwiązanie, które jest w świetle obowiązującego prawa podatkowego najbardziej korzystne dla Klienta. Nasi pracownicy mają bogate doświadczenie zawodowe w kwestiach podatkowych, dlatego też jesteśmy w stanie przewidzieć negatywne skutki podatkowe niestandardowych rozwiązań, proponując konkretne rozwiązania optymalizujące stwierdzone ryzyka.

Współpraca z naszą firmą może być realizowana zarówno w oparciu o stałe umowy o doradztwo podatkowe, jak też jednorazowe zlecenia. Z naszych usług można korzystać w dowolnej formie (telefonicznej, mailowej). Staramy się sprawnie i szybko reagować na problemy naszych Klientów. Jesteśmy dyspozycyjni, świadczymy również usługi doradztwa w siedzibie Klienta.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl