Pozyskiwanie dotacji i rozliczanie projektów

Oferujemy usługi związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji, których odbiorcami są przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Pomagamy Klientom przy realizacji ich przedsięwzięć biznesowych udzielając im merytorycznego wsparcia.

1)     Pozyskiwanie dotacji

Przygotowujemy dla przedsiębiorców oraz instytucji wnioski mające na celu pozyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej. Pomagamy Klientom pozyskać dofinansowanie w ramach projektów, których celem jest m. in. opracowanie nowego produktu, procesu, technologii, zatrudnienie specjalistów, opracowanie strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne, czy też stworzenie infrastruktury umożliwiającej wdrożenie innowacji.

Dobieramy naszą strategię działania w odniesieniu do każdego Klienta indywidualnie, tak by nasze wsparcie było odpowiednio dopasowane do jego potrzeb. Nasze doświadczenie w pracy z podmiotami reprezentującymi różnorodne branże oraz prowadzącymi działalność zarówno w różnych obszarach Polski, jak i za granicą pozwala nam na wskazanie działań, które będą dla Klienta optymalne.

Proponujemy Klientom udział w konkursach, do których nabór jest organizowany w ramach ogólnopolskich oraz regionalnych programów.

Na skutek naszych działań wspomagających pozyskanie funduszy europejskich Klienci osiągają wymierne korzyści m.in. w zakresie:

- stworzenia nowych, ulepszonych oraz tańszych produktów lub usług,

- oszczędności wynikających z ekologicznych rozwiązań,

- pozyskania nowych klientów za granicą,

- rozwoju firmy na skutek przeprowadzenia odpowiedniej inwestycji.

Zasady współpracy są dostosowywane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb Klienta. Spółka DORADCA, świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania dotacji, współpracuje z Martą Sokół-Olszewską, prowadzącą firmę konsultingową POL CONSULTING.

2)     Rozliczanie projektów

Oferujemy usługi związane z rozliczaniem danego projektu w trakcie jego trwania. W ramach usługi Klient otrzymuje od naszych specjalistów wsparcie oraz informacje z zakresu prawidłowej realizacji projektu.

W szczególności oferujemy następujące usługi:

- formalno-prawna analiza prawidłowości realizacji projektu,

- przeprowadzanie analizy dokumentów związanych z realizacją projektów,

- przygotowywanie wniosków o zaliczki oraz płatności,

- sprawdzanie prawidłowości dokumentacji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie,

- przygotowywanie wniosków do celów sprawozdawczych,

- wsparcie w trakcie kontroli przeprowadzanej u Klienta.

 

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl