Planowane podwyższenie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.

26 stycznia br. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną. Nowelizuje ona m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami począwszy od 1 lipca tego roku obowiązywać mają wyższe kwoty wolne w tym podatku.

Kluczowe zmiany mają znaleźć odzwierciedlenie w modyfikowanym brzmieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Nadal kwoty wolne zależeć mają od tego, do której grupy podatkowej należy nabywca spadku lub obdarowany, jednak mają zostać - zgodnie z intencją ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej - urealnione poprzez ich zwiększenie. Ponadto nowością ma być wskazanie kwoty wolnej obowiązującej w przypadku nabycia spadku lub darowizny od wielu osób w ramach jednej grupy podatkowej. Wysokość kwoty wolnej ma się odnosić się, tak jak dotychczas, do okresu 5 lat – przy czym pierwszy okres, do którego zastosowanie będą mieć podwyższone kwoty, liczył się będzie od 1 lipca 2023 r.

Wprowadzaną zmianę opisujemy w artykule opublikowanym na naszej stronie internetowej (link).


           Kontakt:
           Natalia Ołówko-Przydatek, doradca podatkowy
           n.olowko@doradca.lublin.pl
           tel. (81) 532-23-75 w. 345

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl