Zespół

Stefan Czerwiński - Prezes Zarządu

Biegły rewident nr w rejestrze 9449, absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nadzoruje badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek i grup kapitałowych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie.

Urszula Pańczyk - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy

Certyfikat księgowy 8863/2005 Ministerstwa Finansów, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Studia „Rachunkowość”), prowadzi zajęcia z zakresu rozliczeń z ZUS na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie.

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Innych Usług Biegłego Rewidenta

Maciej Miotła - Dyrektor Biura Badania Sprawozdań Finansowych i Innych Usług Biegłego Rewidenta, Prokurent

Biegły rewident nr w rejestrze 10152, absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controlingu w przedsiębiorstwie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, specjalizuje się w audycie sprawozdań finansowych i innych usługach biegłego rewidenta, jako wykładowca współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc zajęcia z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami i analizy ekonomiczno-finansowej; dyplomowany księgowy (nr w rejestrze 160).

Małgorzata Maciąg - Zastępca Dyrektora Biura Badania Sprawozdań Finansowych i Innych Usług Biegłego Rewidenta

Biegły rewident nr w rejestrze 10966, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, specjalizuje się w audycie sprawozdań finansowych i innych usługach biegłego rewidenta, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie.

Biuro Doradztwa Podatkowego, Strategii i Rozwoju

dr Grzegorz Matysek - Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozwoju, Prokurent

Doradca podatkowy nr wpisu 10317, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, specjalizuje się w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych, cenach transferowych oraz optymalizacji podatkowej; jako wykładowca współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc zajęcia z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego; autor licznych publikacji dotyczących problematyki opodatkowania działalności gospodarczej; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych UMCS w Lublinie.

Bożena Nowicka - Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego

Doradca podatkowy nr wpisu 02980, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalizuje się w audytach podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości, jako wykładowca współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, autorka wielu artykułów prasowych z zakresu problematyki podatkowej.

Anna Mełgieś - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr wpisu 12251, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Studia „Rachunkowość”), specjalizuje się w podatkach pośrednich, w tym w szczególności w podatku od towarów i usług, jak również problematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi i naliczaniem wynagrodzeń, współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Agata Kowalik - Doradca Podatkowy

Radca prawny Lb – 1560, doradca podatkowy nr wpisu 12088, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalizuje się w problematyce podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, prawie gospodarczym, prawie pracy oraz przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, autorka wielu artykułów z zakresu problematyki prawno-podatkowej.

Łukasz Błażewicz - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr wpisu 13131, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Administracja - studia licencjackie) oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS (Finanse i Rachunkowość - studia magisterskie). Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych (w szczególności z obszaru cen transferowych); wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie.

Łukasz Kalinowski - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr 14411, Radca prawny Lb - 2639, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (Prawo - studia jednolite magisterskie) oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (Finanse i rachunkowość - studia magisterskie). Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i prawie gospodarczym. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie jako wykładowca.

Julia Kowalska - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr wpisu 13959, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek Finanse i Rachunkowość). Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie.

Natalia Ołówko-Przydatek - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr wpisu 14165, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (kierunek Finanse i Rachunkowość). Specjalizuje się głównie w podatku od towarów i usług, ma również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie oraz z Wydziałem Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Agata Lipińska - Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy nr wpisu 14688, prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków majątkowych. Autorka artykułów naukowych oraz prasowych z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadząc zajęcia z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Biuro Usługowego Prowadzenia Rachunkowości

Katarzyna Plewik - Dyrektor Biura Usługowego Prowadzenia Rachunkowości

Certyfikat księgowy nr 60539/2013 Ministerstwa Finansów, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie - kierunek Ekonomia, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadząc zajęcia z zakresu rozliczeń wynagrodzeń.

Ewelina Kuzioła - Kierownik Zespołu ds. Usługowego Prowadzenia Rachunkowości oraz Kadr i Płac

Certyfikat księgowy nr 62269/2013 Ministerstwa Finansów, Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Ekonomii o specjalności Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Barbara Gruszecka - Kierownik Zespołu ds. Usługowego Prowadzenia Rachunkowości

Dyplomowany księgowy nr z rejestru 1149. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie – kierunek Ekonomia, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Danuta Chyła - Kierownik Działu Rozliczeń Podatkowych

Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 14945/99. Absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej (specjalność Finanse).

Oddział Chełm

Andrzej Kostrobała - Dyrektor Oddziału w Chełmie

Doradca podatkowy nr 10076, absolwent UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Podyplomowe Studia Rachunkowość), aktywnie uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych oraz audytach podatkowych, współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce jako organizator szkoleń oraz wykładowca.

Beata Jarosławska - Zastępca Dyrektora Oddziału w Chełmie

Biegły rewident nr w rejestrze 12760, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, specjalizuje się w audycie sprawozdań finansowych i innych usługach biegłego rewidenta, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Biuro w Radzyniu Podlaskim

Monika Czerwińska - Dyrektor Biura w Radzyniu Podlaskim

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarzadzania Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Podyplomowe studia „Rachunkowość”. 27 lat praktyki w zawodzie.

Kamila Wawryszuk - Starszy Specjalista ds. Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i podatkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl