Zaproszenie na Spotkanie Konsultingowe - czerwiec 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w Spotkaniu Konsultingowym organizowanym przez Spółkę DORADCA w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) - godz. 9.00 - 13.30
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (platforma ClickMeeting).

Cena netto:   400 zł
(odpłatność nie dotyczy naszych stałych Klientów, z którymi mamy zawarte umowy na doradztwo podatkowe)

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia pod linkiem podanym poniżej (po zarejestrowaniu otrzymują Państwo automatycznie link z dostępem do szkolenia): Link do rejestracji.

Tematyka spotkania obejmuje obszar podatku dochodowego.

Ulgi pomniejszające podstawę opodatkowania w CIT - 9.00 – 10.25
mec. Łukasz Kalinowski – radca prawny/doradca podatkowy, DORADCA Sp. z o.o.
− Ulga na prototyp.
− Ulga na działalność badawczo-rozwojową.
− Ulga na ekspansję.
− Ulga na robotyzację.
− Ulga sponsoringowa.
− Ulga na konsolidację.

Zdarzenia powodujące różnice między dochodem podatkowym, a zyskiem księgowym - 10.30 – 11.55
Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy, DORADCA Sp. z o.o.
− Różnice o charakterze przejściowym:
    − nieotrzymane oraz niezapłacone odsetki,
    − nieopłacone wynagrodzenia oraz składki.
− Zwolnienia podatkowe:
    − otrzymanie dotacji zwolnionej z opodatkowania i jej wydatkowanie na zakup środka trwałego,
    − zwolnienie podatkowe dotyczące specjalnych stref inwestycyjnych / Polskiej strefy inwestycji.
− Wybrane wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w tym:
   − wydatki związane z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych,
   − wydatki o charakterze reprezentacji,
   − obowiązek zapłaty zobowiązań na rachunek płatniczy przedsiębiorcy.
− Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego.

Analiza najnowszego orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatków dochodowych - 12.00 – 13.30
Agata Lipińska - specjalista ds. doradztwa, DORADCA Sp. z o.o.
− Szkoda wyrządzona błędną opinią prawną.
− Skutki podatkowe wybranych świadczeń dla pracowników.
− Sfinansowanie kosztów szkolenia osób niebędących pracownikami.
− Wydatki na prezenty dla kontrahentów oraz spotkania integracyjne a koszty podatkowe.
− Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań (za pośrednictwem czatu).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest dokonanie do 1 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 15.00 płatności za udział oraz wypełnienie ankiety: Link do rejestracji.

DANE DO PRZELEWU
• kwota: 492,00 zł,
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA 15 1050 1953 1000 0090 3023 3622
• tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika, SPOTKANIE KONSULTINGOWE czerwiec 2023",
• odbiorca przelewu: DORADCA Sp. z o.o, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

UWAGA!
Konsulting będzie prowadzony z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.
Udział w tym spotkaniu nie wymaga pobierania i instalowania na Państwa komputerze żadnych aplikacji.
Na wskazany adres mailowy otrzymają Państwo zindywidualizowany link.
Link ten należy w dniu wydarzenia kliknąć lub skopiować i otworzyć w przeglądarce Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox.
Po dokonaniu powyższej czynności uruchomiona zostanie tzw. poczekalnia, która w momencie rozpoczęcia spotkania przełączy się w pokój Webinarowy.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oraz jego opłacenie oznaczają, że zapoznał się Pan/Pani i akceptuje Regulamin spotkań konsultingowych organizowanych przez DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie, dostępny na stronie http://doradca.lublin.pl/uslugi/inne-uslugi/spotkania-konsultingowe oraz zawarte w nim zasady przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu
DORADCA Zespół Doradców Finansowo–Księgowych Sp. z o.o.
20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1, tel. (81) 532-23-75
podatki@doradca.lublin.pl https://doradca.lublin.pl/

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) uprzejmie informuję, że Administratorem danych osobowych jest DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-011, Al. J. Piłsudskiego 1a. Kontakt: konsulting@doradca.lublin.pl, tel.: 81 532-23-75.
Zgłoszenie na spotkanie konsultingowe jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych przez DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w celu organizacji i przeprowadzenia spotkania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane nie są nikomu przekazywane i mogą być wyłącznie udostępniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawienia, prostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 punkt 1 lit a RODO).

Zaproszenie na spotkanie konsultingowe on-line zostało zamieszczone w załączniku.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl